DEGREE

BA (HONS) GRAPHIC DESIGN

MQA/PA 11716 | KPT/N/213/6/0338 (04/2024)
Apply Now
DEGREE

BA (HONS) DIGITAL MEDIA

MQA/PA 11717 | KPT/N/213/6/0337 (04/2024)
Apply Now
DEGREE

BA (HONS) INTERIOR ARCHITECTURE AND DESIGN

MQA/PA 11180 | KPT/N/581/6/0112 (04/2024)
Apply Now
DEGREE

BA (HONS) INTERNATIONAL FASHION BUSINESS

MQA/PA 11181 | KPT/N/214/6/0208 (09/2023)
Apply Now
DEGREE

BA (HONS) FASHION

MQA/PA 11179 | KPT/N/214/6/0207 (09/2023)
Apply Now