DIPLOMA

DIPLOMA IN ENTREPRENEURSHIP

MQA/PA11348  | KPT/N/345/4/1110 (11/23)
Apply Now
DIPLOMA

DIPLOMA IN FASHION BUSINESS

MQA/PA9545 | KPT/N/340/4/0750 (02/2023)
Apply Now
DIPLOMA

DIPLOMA IN APPLIED PSYCHOLOGY

MQA/A9782 | KPT/N/311/4/0049 (10/2019)
Apply Now
DIPLOMA

DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES

MQA/PA8128 | KPT/N/340/4/0717 (12/2021)
Apply Now
DIPLOMA

DIPLOMA IN CREATIVE NEW MEDIA TECHNOLOGY

MQA/PA9057 | KPT/N/213/4/0330 (12/2022)
Apply Now
DIPLOMA

DIPLOMA IN MULTIMEDIA DESIGN

MQA/A7764 | KPT/R2/213/4/0057 (11/2022)
Apply Now
DIPLOMA

DIPLOMA IN VISUAL COMMUNICATION

MQA/A7765 | KPT/R2/213/4/0058 (11/2022)
Apply Now
DIPLOMA

DIPLOMA IN JEWELLERY DESIGN

MQA/A11156 | KPT/R/214/4/0146 (07/2020)
Apply Now
DIPLOMA

DIPLOMA IN INTERIOR DESIGN

MQA/A7763 | KPT/R2/581/4/0012 (11/2022)
Apply Now
DIPLOMA

DIPLOMA IN FASHION MARKETING AND MANAGEMENT

MQA/A11594 | KPT/R342/4/0154 (07/2020)
Apply Now